Næringslivstopp fra Jæren er dømt til fengsel i tre år og to måneder for bedrageri

Mannen er dømt til tap av retten til å drive selvstendig næringsvirksomhet, tap av retten til å være daglig leder eller inneha annen lederstilling i noe selskap i en periode på fem år.