Naturvern eller matproduksjon? Klepp får klage etter å ha sagt ja til dyrking av myr og innmarksbeite

Forum for natur og friluftsliv Rogaland (FNF) har klaga etter at Klepp kommune sa ja til nydyrking av 14 dekar som i dag er myr og innmarksbeite.