Nav-sjefen i Time og Klepp: Ser ikkje bort frå at arbeidsløysa i neste månad er på opp i mot 20 prosent

Geir Erik Ellefsen er redd for at kvar femte jærbu i arbeidsfør alder vil vera heilt eller delvis arbeidsledig ved inngangen til mai.