200 færre er no utan arbeid i på Jæren - størst er nedgangen i Time

Av

Totalt 614 personar er utan arbeid på Jæren, i fjor på same tida var talet 814 personar.