– Enkelte bransjar har utfordringar med å skaffa nok kvalifisert arbeidskraft

Av

Arbeidsløysa i Rogaland er halvert sidan toppen. I Klepp, Time og Hå var det 610 heilt ledige ved utgangen av februar.