Arbeidsløysa held fram med å falle

Av

Ser ein på dei som er heilt utan arbeid, har arbeidsløysa i jærkommunane gått ned med over 30 prosent samanlikna med februar i fjor.