Nesten 1 av 2 smitta har fått viruset i Austerrike: Derfor må 24 elevar frå Bryne vgs. i karantene, medan resten av husstanden ikkje må det

Laurdag kom eit busslass elevar heim til Jæren, frå landet der flest nordmenn er blitt smitta av koronaviruset.