Tallenes tale ved utgangen av juni ser slik ut:

Rogaland: 4078 helt ledige (1,6 prosent av arbeidsstokken). Det er 2682 færre enn i fjor på samme tid

Klepp: 137 helt ledige (1,2 prosent av arbeidsstokken. Det er 124 færre enn på samme tid i fjor.

Time: 126 helt ledige (1,2 prosent av arbeidsstokken) Det er 86 færre enn på samme tid i fjor.

Hå: 136 helt ledige (1,3 prosent av arbeidsstokken). Det er 56 færre enn på samme tid i fjor.

Klepp, Time og Hå har også henholdsvis 46, 31 og 35 personer på arbeidsmarkedstiltak. I hele fylket er det 1000 personer som er på en eller annen form for tiltak.

– Vi har hatt en markant nedgang i arbeidsledigheten fra januar til mai, men i juni ser vi at ledigheten flater ut og stabiliserer seg på et meget lavt nivå. Det er flest helt ledige innen industriarbeid, serviceyrker og reiseliv og transport sier direktør i NAV Rogaland, Merethe P. Haftorsen i en pressemelding.

Det er fortsatt mange ledige stillinger utlyst i Rogaland: 3528 i tallet. I Klepp er det registrert 103 ledige stillinger, i Time 108 og i Hå 76.

Nav har også presentert en oversikt over arbeidsledigheten i fylket måned for måned siden januar 2014. Den viser at prosentandelen arbeidsledige i Rogaland kryper godt opp på firetallet når det er litt tunge tider i næringslivet, som for eksempel under oljesmellen i 2015. Og den kan krype et godt stykke ned på totallet når tidene er gode, som for eksempel rett før koronaen kom i mars 2020.

Så lave tall som nå - 1,6 prosent - ser vi bare i mai og juni dette året.