– Me har blitt haldne for narr av Time kommune

Av

Klaus Beschel ser ikkje vekk frå at idrettslinja kan forsvinna frå Bryne vidaregåande skule.