Nok et selskap på Jæren oppløses ved tvang

Exodusdata AS som har hatt adresse Nærbø, er tvangsoppløst.