Råkjører ble tatt i 135 km/t

Av

UP var på plass på Nordsjøvegen.