Noreg har jo demokrati, men i Time kommune funkar ikkje dette veldig godt

Av

Nore (11) er ikkje i mot datasenter, men meiner at det ikkje høyrer heime i heimbygda hennar.