Noreg og Jæren er i dvale, men nokon må sørge for at ikkje alt stoppar opp. Me har snakka med dei som har ansvaret

Bryne er kaldt, vakkert og folketomt. Men kven skal halde byen gåande når me andre har heimekontor? Jærbladet har prata med nokon av dei som sørgar for at samfunnet ikkje stoppar heilt opp.