Norges Bondelag: Her er våre åtte klimatiltak

Av

Landbruket peker på åtte satsingsområder for å få ned klimautslipp. Planen er en alternativ vei til forslagene i Klimakur 2030.