Norpri flytter avdeling fra Hå til Eigersund. Vurderer å flytte mer

Norpri, som i dag skjærer både lam, gris og storfe i Kviamarka i Hå, flytter skjæringen av storfe til Eigersund. Det skjer fra 1. august.