– Har aldri høyrt om sabotasje innan grønsakproduksjonen

Av

Rådgjevar Kari Aarekol er imponert over måten Wiig Gartneri taklar dei mystiske planteskadane.