NOT (Norsk Overflate Teknikk AS) sin avdeling for industrimaling holder per dags dato til i firmaets lokaler på Nærbø. Grunnet lite bestillinger, har de derimot besluttet å flytte avdelingen til det 3000 kvadratmeter store lokalet i Vardheivegen på Bryne.

Lokalet er per nå NOT industrimaling sitt hovedkontor.

Med flyttingen får ansatte fra industrimaling tilbud om intern omplassering til en av firmaets andre avdelinger.

– Vi får rett og slett ikke inn nok varer i forhold til ansatte, forteller direktør, Geir Ove Salte.

NOT består av flere avdelinger, og tilbyr en totalløsning på overflatebehandling. De har hovedkontor på Nærbø, men har også avdelinger i Sandnes og på Bryne.

Salte forteller at det er travle tider for de andre avdelingene i firmaet, bare ikke for industrimaling. Det er derfor nødvendig med omplassering av ansatte.

Dersom de ikke ønsker å flytte, står de i fare for å si opp.

– Vi snakker om tre eller fire stykker det kan være aktuelt for. Hadde markedet vært der, kunne vi ha fortsatt som før, men det er det ikke. Dette handler om arbeidsmengde.

Området som i dag benyttes av industrimaling på Nærbø, er han usikker på hva vil skje med etter flyttingen til Bryne.

– Vi er i starten av kartleggingsprosessen og har nettopp informert ansatte om at det blir flytting. Vi sikter på å være ferdige med flyttingen over ferien i august.