Nortura har stengt ned sine IT-systemer som følge av et dataangrep. Angrepet fører blant annet til redusert aktivitet ved fabrikker.

Ifølge VG arbeider selskapet for å få en fullstendig oversikt over situasjonen og omfanget, i tillegg til å legge planer for å håndtere konsekvensene.

– Nortura er utsatt for et dataangrep. Vi har derfor besluttet å stenge ned våre IT-systemer og fjerne internettilgangen på våre lokasjoner for å minimere mulig skade på systemer og operasjoner, heter det i en melding på Norturas nettsider datert tirsdag.

Resultatet er at aktiviteten ved flere av fabrikkene og ekspedisjoner er redusert inntil videre, opplyser kjøttgiganten, som vil komme tilbake med oppdatert informasjon.

I Jærbladets dekningsområde driver Nortura det store eggpakkeriet i Kviamarka ved Nærbø. Norsk Dyremat AS i Sirevåg er et heleid datterselskap i Nortura. Nortura er også majoritetseier i Fjordkjøkken AS på Varhaug og i Hå Rugeri. Samvirkekonsernet eier dessuten halve Nærbø Kyllingslakt AS i Kviamarka.

Ifølge Nationen har Nortura i en melding til bøndene onsdag morgen skrevet at all innkjøring av storfe, småfe og gris til slakteri er stoppet med umiddelbar virkning, mens slaktingen av hvitt kjøtt går som normalt. Norsk Dyremat i Sirevåg har opplyst overfor Nationen at deres produksjon er stoppet onsdag på grunn av angrepet, mens Hå Rugeri har opplyst at de har et helt annet datasystem enn Nortura, og at de ikke er rammet.

Nortura er morselskapet i konsernet som ble til ved en fusjon mellom samvirkeforetakene Gilde Norsk Kjøtt og Prior Norge i 2006. Gilde og Prior er blant merkevarene som Nortura står bak.

(©NTB)