Stengt for togtrafikk mellom Klepp og Bryne

Av

Strekninga mellom Kleopp og Bryne er stengt for togtrafikk. NSB arbeidar med å organisera alternativ transport.