Ny gang- og sykkelsti langs Jærens viktigaste veg

Hå kommune planlegg gang- og sykkelveg langs fylkesveg 44 på Brusand.