Befolkningen i Norge blir eldre framover. Fra 2022 til 2050 er andelen i befolkningen i landet som er 70 år og eldre ventet å øke fra 13 til 21 prosent. Nesten alle kommunene vil ha flere eldre enn yngre i løpet av de kommende 30-åra. Statistisk sentralbyrå, som har laget statistikken, definerer eldre som 65 pluss, og yngre som personer under 20 år.

– Under gjennomsnittet i alder

– Rogaland ligger under landssnittet med henholdsvis 11 og 20 prosent eldre i 2022 og 2050, og er dermed ett av fylkene i Norge med den yngste befolkningen. Bare Oslo er yngre nå, sier forsker ved Statistisk sentralbyrå, Sturla Løkken.

Time er den kommunen som vil få den største økningen i folketallet i årene fram mot 2050. Statistikken viser at det vil bli 4646 nye Time-buer, og at innbyggertallet om 28 år år vil ende på 23.999.

Klepp vil få 4209 nye innbyggere, og ender på 24.372.

Lavest folkevekst ser det ut til å bli i Hå. Tallet er 2395 nye håbuer, og et innbyggertall på 21.691 i 2050.

Time har i dag 19.353 innbyggere. Tallet for Hå er 19.296, mens det er 20.163 innbyggere i Klepp.

Befolkningsveksten blir høyest rundt Sandes og Stavanger.

Tre kommuner, Suldal, Sokndal og Sauda, har tilbakegang i innbyggertallet.

Time og Klepp i veksttoppen

Fram til 2050 forventes det at landets befolkning totalt sett vokser med 11 prosent.- Rogaland har den samme forventede veksten i periode, sier SSB-forsker Sturla Løkken i ei pressemelding.

På landsbasis er det ventet at 40 prosent av kommunene i Norge vil oppleve en nedgang i folketallet fram mot 2050. I Rogaland er det framskrevet nedgang i folketallet i fem av fylkets 23 kommuner, som tilsvarer en andel på 22 prosent.

– Byene i Norge vokser, og befolkningen sentraliseres. Det ser vi også i resultatene fra Rogaland, der typisk kommuner rundt Stavanger vokser. Stavanger og Sandnes er de kommunene med høyest framskreven vekst i antall personer fram mot 2050, begge med mer enn 13.000 personer, opplyser Løkken.

Kommunene Utsira, Time, Klepp og Kvitsøy har den høyeste framskrevne veksten, alle på over 20 prosent fram mot 2050.

Yngst i Gjesdal og Sandnes

Gjesdal og Sandnes er kommunene med yngst innbyggere, begge har i dag under 10 prosent som er 70 år og eldre. I 2050 er det Klepp og Sola som ser ut til å bli yngst, med 18 prosent eldre.

Kvitsøy er i dag den eldste kommunen i fylket med 18 prosent eldre. - Utsira er i 2050 den eldste kommunen i Rogaland, med 31 prosent eldre, opplyser Sturla Løkken.

Landet samlet vil nå dette punktet i 2031. I Rogaland er det forventet at dette skjer først i 2037.

– Utsira og Kvitsøy er de to kommunene som i dag har flere eldre enn yngre, mens Klepp og Gjesdal er ikke forventet å nå dette punktet før i 2050, sier Sturla Løkken.