Nye Eigerøy skole: – Vi er godt i gang med prosjektet igjen

NÅ BEGYNNER DET Å LIGNE PÅ NOE: Nye Eigerøy skole tar for alvor form. Prosjektet er i rute i henhold til revidert framdriftsplan. Det betyr at elevene skal kunne rykke inn på skolen til skolestart høsten 2021.

NÅ BEGYNNER DET Å LIGNE PÅ NOE: Nye Eigerøy skole tar for alvor form. Prosjektet er i rute i henhold til revidert framdriftsplan. Det betyr at elevene skal kunne rykke inn på skolen til skolestart høsten 2021. Foto:

Planteknisk utvalg ble tirsdag orientert om status for nye Eigerøy skole. Ifølge prosjektleder Frode Veåsen Karlsen i Rambøll AS ligger det an til at bygget skal være tett i juni.

DEL

(Dalane Tidende) Planlagt kranselag er cirka uke 25, gikk det fram av orienteringen. Selve bygget skal være ferdigstilt 26. mars 2021. Alt tyder nå på at skolen vil være klar til skolestart høsten 2021.

– Vi er godt i gang igjen, sa prosjektansvarlig Eirik Saltrø under orienteringen, før han overlot ordet til prosjektlederen.

– Både totalentrenprenør Kvia AS og kommunen har gjort organisatoriske endringer på begge sider etter bruddet, og det er avtalt en ny framdriftsplan. Samarbeidet mellom entreprenøren, kommunen og brukerne er nå veldig bra. Tvistesaken håndteres i en separat prosess og påvirker ikke prosjektet i det daglige, forklarte prosjektleder Veåsen Karlsen.

Kontrakten med totalentreprenør Kvia ble hevet av Eigersund kommune 4. oktober i fjor, men 15. november var entreprenøren tilbake på byggeplassen, uten at partene hadde ryddet uenighetene av veien.

Utsetter riving

I tirsdagens møte i planteknisk utvalg kunne den nye prosjektlederen fra Rambøll, som kom inn i stedet for Jannicke Bergh, også opplyse at det som står igjen av gamle Eigerøy skole, ikke vil bli revet helt ennå.

– Arbeidene utomhus vil gjøres trinnvis ferdig innen cirka november 2021. Vi har funnet ut at det er mest hensiktsmessig å la den eksisterende skolen være i bruk også neste skoleår og utsette rivingen av det som står igjen til sommeren 2021. Da slipper vi å anskaffe flere modulbygg. Til gjengjeld må utomhusarbeidene deles opp, slik at noen av dem blir noe seinere ferdigstilt enn først planlagt, sa Frode Veåsen Karlsen.

Endringsarbeid for 4 millioner

Prosjektet følger nå den reviderte framdriftsplanen.

– Vi har også fokus på HMS. Det har ikke vært noen ulykker på byggeplassen, kun noen mindre hendelser som vi håndterer i det daglige. Prosessen opp mot brukerne opplever vi som bra. Prosjektets kostnadsramme er 240 millioner. Vi opprettholder kvaliteten som er planlagt på skolen. Per nå er det bestilt endringsarbeid for cirka 4 millioner kroner. Det handler i hovedsak om løsninger vi mener vil gjøre skolen bedre, og som gir en bedre situasjon i driftsfasen, forklarte Veåsen Karlsen.

Råbygget er nå oppe. Det meste av vegger begynner å komme på plass.

– Enkelte deler har vi kommet ganske langt med. Vinduer er inne, og det er klart for utvendig platekledning, sa prosjektlederen.

Det er også fokus på smitteverntiltak på grunn av koronasituasjonen. Foreløpig meldes det ikke om forsinkelser som følge av dette, men mange av møtene blir kjørt digitalt.

– Bygger for framtida

Kjell Vidar Nygård (H), som er leder for planteknisk utvalg, forventer at utstyr og inventar på skolen blir av samme høye kvalitet som planlagt, tross at det har vært "en del skjær i sjøen for prosjektet".

– Det er viktig å huske at vi bygger en skole for framtida. Vi må ikke begynne å spare på utstyr og det elevene skal bruke, uttalte Nygård.

Prosjektansvarlig Eirik Saltrø forsikret om at det er beskrivelsene som ble fastsatt i forkant, som fortsatt gjelder for inventar og utstyr. Det bekreftet prosjektleder.

– Vi er opptatt av å kvalitetssikre både underlaget som lå der opprinnelig, og de løsningene som vi har nå. Vi har ikke planer om å kutte på kvalitet på verken utstyr eller møblement, sa Veåsen Karlsen.

Avklaringer tar tid

Kjell Vidar Nygård var også nysgjerrig på statusen og tidsperspektivet for "de uforutsette sidene" av prosjektet, det vil si tvisten mellom kommunen og totalentreprenør Kvia.

– Vi kjører dette som separate prosesser. Den ene av dem er rent juridisk. I tillegg har vi en sak om grunnarbeidene som vi ønsker en raskest mulig avklaring på, sa kommunalsjefen for tekniske tjenester, Jone Omdal.

– Hva er grunnen til at prosessene drar ut i tid? undret Dag Rune Skår (Frp).

– Det tar rett og slett tid å få avklart en del ting. Men det jobbes kontinuerlig med dette. Foreløpig kan jeg ikke si så mye mer, men det jobbes for å finne en god løsning både på uenigheten om grunnforholdene og saken med Kvia, forsikret Omdal.

Avtroppende bygg- og eiendomssjef Eirik Saltrø slutter i kommunen 5. mai. Fra da av går Jone Omdal inn som prosjektansvarlig for nye Eigerøy skole.

Artikkeltags