Nye Kleppeloen skule fekk for mange elevar, no må det lagast nye krinsgrenser

Feil i berekningsgrunnlaget er årsaka til at Klepp kommune har sendt krinsgrensene for den nye skulen i Kleppeloen ut på ny høyring.