Skal du brenne Sankthans-bål? Da må du melde fra innen mandag

23. juni er det Sankthansaften. Hvis du planlegger å brenne bål må du melde fra til brannvesenet i god tid i forveien.

23. juni er det Sankthansaften. Hvis du planlegger å brenne bål må du melde fra til brannvesenet i god tid i forveien.

Artikkelen er over 1 år gammel

Brannvesenet oppfordrer alle til å melde fra i god tid, dersom de planlegger å brenne bål. Siste frist for Sankthans-bål er 17. juni.

DEL

(Solabladet) Tradisjon tro er det mange som planlegger en sankthansaften med grilling og et stort bål. Hvis du skal brenne bål må du gi beskjed til brannvesenet god tid i forveien.

– Sankthansbål er som regel et stort bål. Ved bygging og opptenning av slike bål er det viktig at man tidlig tenker over hvilke faktorer som kan spille inn når flammene først har tatt tak. Da tenker jeg spesielt på plassering og vindretning, sier Magne Hopland, branninspektør i Rogaland brann og redning IKS (RBR).

Samme regler

De samme reglene gjelder for sankthansbål som for vanlige bål. Derfor er det viktig at man sjekker hva som er tillatt i sin kommune før man tenner opp.

– Tenk over hva du hiver på bålet. Brenning av avfall, som for eksempel behandlet tre, gummi og plast, avgir farlige gasser som er direkte helseskadelige. Det er kun tillatt å brenne tørt hageavfall og rent trevirke, sier Hopland.

For å være på den sikre siden reiser brannvesenet rundt og kontrollerer bålene dagen før og på selve sankthansaften. Kontrollene er uanmeldte og målet er å se til at bålene er forsvarlig satt opp. Du varsler om bålbrenning på brannvesenet sin hjemmeside og siste frist for Sankthansbål er 17. juni.

– Vær forsiktig

Frem til 15. september er det også et generelt bålforbud på grunn av stor fare for skog-, gress- og lyngbrann. Det er da ikke tillat å tenne opp bål i nærheten av skogmark.

– Når du brenner bål, stort eller lite, husk at du har ansvaret. Alle har ansvar for å være forsiktige og opptre på en slik måte at brann ikke oppstår. Det gjelder alle, hele tiden og over alt, avslutter Hopland.

Forutsetninger for bålbrenning:

  • Det skal utpekes en ansvarshavende person som er ansvarlig for bålet.
  • Bålbrenningen må skje på en slik måte at det ikke medfører fare for brann.
  • Bålet skal plasseres på ubrennbart underlag, i god avstand fra brennbar vegetasjon, materialer, bygninger og lignende.
  • Det skal kun brennes tørt trevirke. Det er ikke tillatt å brenne avfall.
  • Fylte vannbøtter eller annet egnet slokkemiddel skal være tilgjengelig under bålbrenningen.
  • Bålet skal ikke forlates før den er fullstendig slukket. Ansvarshavende har ansvar for å påse at dette blir gjort.
  • Brannvesenet kan nekte bålbrenningen hvis værforholdene gjør det nødvendig (annonseres i media).
  • Tillatelse fra grunneier må innhentes i forkant av bålbygging.
  • Ansvarshavende er ansvarlig for at området ryddes etter bålbrenning.


Artikkeltags