– Vi skal sørge for at alle elevene har noen å snakke dersom behovet finnes

Rogaland fylkeskommune forstår at noen kan være bekymret, men har full tillit til politiets håndtering av truslene mot Vågen videregående skole.