Tirsdag 15. mars var det et nytt koronadødsfall ved SUS, og det er nå 28 personer som har dødd av covid-19 ved sykehuset.

Torsdag 17. mars er det 40 pasienter som er lagt inn med covid-19.

En av dem mottar respiratorbehandling. Dette er en pasient som er i alderen 60 til 69 år

– Det er fortsatt et høyt antall pasienter innlagt med covid-19. Det skyldes at smitten i regionen fortsatt er høy. Det er flere eldre som får covid-19. I uke ti var 58 prosent av de innlagte pasientene over 70 år. Eldre pasienter har gjerne et mer sammensatt sykdomsbilde som gjør at flere av dem har behov for lengre opphold i sykehus, sier smittevernoverlege Jon Sundal.

Han viser til at pasientene som har behov for sykehusinnleggelse nå blir lagt inn både med covid-19 som hovedårsak, og av andre årsaker.

Hvis en pasient mottar respiratorbehandling eller dør som følge av covid-19, gir sykehuset ut informasjon om hvilken aldersgruppe pasienten tilhører. Av personvernhensyn gir ikke sykehuset ytterligere opplysninger om pasientene og deres helsetilstand.