... og her kjem det midlertidige biblioteket

Planen er at biblioteket i Klepp flyttar inn i lokala til Steingarden barnehage i byggjeperioden.