Slik blir Time-budsjettet for dei neste åra

Me sende direkte frå rådmannen sin presentasjon av Timeplanen.