(Nettavisen)

Gassprisen ligger nå på sitt høyeste noen gang. Den har nå lagt seg over 220 euro per MWh. Kullprisen ligger stabilt på rekordnivåer og CO2-kvoteprisen er også i ferd med å lukte på sin høyeste notering noen gang på rundt 95 euro per tonn.

Dermed presses strømprisen enda høyere, etter at Sørvest-Norge allerede to dager denne uken har satt ny historisk strømprisrekord.

Allerede i 11-tiden ble det klart at det ble en historisk ny strømprisrekord på strømkabelen til England torsdag, som for tiden opererer på halv kapasitet.

Rekord på rekord

Prisen i Sørvest-Norge passerer for første gang 500 euro per MWh på Nordpool-børsen.

I kroner betyr det en pris over 5 kroner per kWh før avgifter: 6,29 kroner per kWh med moms.

Prisen blir forholdsvis jevn gjennom døgnet, men med et par pristopper på 7,37 kroner.

Også på Øst- og Vestlandet settes det rekorder. Det blir riktignok ikke like dyrt som 21. desember i fjor, det blir bare årets dyreste: Snittprisen i Oslo blir 4,24 kroner, med en pristopp på 5,55 kroner mellom 9 og 10.

Høye priser i landene rundt oss

Prisrekordene henger sammen med svært høye strømpriser i landene rundt oss. Tyskland og Danmark har snittpriser som ligger rundt 6 prosent høyere enn i Sørvest-Norge.

Det at både Danmark og Tyskland får høye priser, betyr at eksporten til de to landene pågår nær maksimal kapasitet store deler av dagen og kvelden:

  • 24,5 GWh (24.500.000 kWh) sendes til Tyskland
  • 38,4 GWh (38.400.000 kWh) sendes til Danmark
  • 6,4 GWh importeres netto fra England

Ifølge Nordpools oversikt blir det torsdag netto eksport på alle landets utenlandsforbindelser med unntak av kabelen til England.

Rettet: Foreløpige tall viste at Norge også skulle eksportere til England, men dette endret seg da endelige tall ble publisert.

Fall i magasinene i Sørvest-Norge

NVE kan samtidig melde at Sørvest-Norge (NO2), som har ligget under historisk minimums vannmagasinfylling gjennom hele sommeren, hadde en nedgang i magasinfyllingen fra 50,4 til 50,1 prosent i forrige uke.

Fallet tilsvarer rundt 90 GWh.

Det var også et fall i de langt mindre magasinene på Østlandet, mens oppfyllingen av magasinene på Vestlandet nesten har stoppet opp.

I Midt- og Nord-Norge er derimot magasinene nær historisk fulle. Dermed viser NVEs statistikk at Norge som helhet hadde en økning i magasinfyllingen på 0,4 prosentpoeng. Dermed passerte Norge som helhet gjennomsnittlig magasinfylling for fjoråret på samme tidspunkt.