(Nettavisen)

SANDNES (Nettavisen Økonomi:) Tirsdag la Solberg-regjeringen frem sitt forslag til statsbudsjett for 2022. Småbarnsforeldrene Maren Aareskjold og Thomas Gundersen forteller at de ikke leser budsjettet fra perm til perm, men at de følger med på hva politikerne prioriterer.

– For oss som har to barn som snart skal inn i skolen, er SFO viktig. Samfunnet legger opp til at begge foreldrene skal jobbe, og da bør skolefritidsordningen være rimeligere eller gratis, sier Aareskjold.

Statsbudsjettet 2022

  • Etter at regjeringen har lagt frem sitt forslag til statsbudsjett for 2022, vil statsminister Erna Solberg kunngjøre at regjeringen søker avskjed. Frem til en ny regjering er innsatt, vil den nåværende regjeringen sitte som et forretningsministerium, som det heter.
  • Men hvor mye av statsbudsjettet til Regjeringen Solberg blir stående? I praksis er det vanskelig for en ny regjering å forandre mye på kort tid. Milliardene som politikerne kan flytte på utgjør bare noen få prosenter av det totale budsjettet. Store deler av midlene er allerede bundet opp i faste utgifter til for eksempel folketrygden, som er den største utgiftsposten på budsjettet.
  • Onsdag legger Arbeiderpartiet og Senterpartiet sin politiske regjeringsplattform, og torsdag kommer de nye statsrådene ut på Slottsplassen. Så vil dagens fremlagte statsbudsjett endres to ganger før det vedtas: 1) I november vil den nye regjeringen legge frem sine endringer og omprioriteringer i en såkalt tilleggsproposisjon. 2) Ettersom Ap og Sp ikke har flertall i Stortinget alene, må den nye regjeringen inn i forhandlinger med andre partier for å få flertall for budsjettet.

Pumpeprisene øker - bytter ut bensinbilen

Men familieøkonomi er mer enn barnehage og SFO. Økonomien til Gundersen og Aareskjold preges også av boligrenten, strømprisene, bensinprisene, matvareprisene og det generelle skattenivået.

Nordmenn har fått kjenne de historisk høye strømprisene på kroppen de siste månedene, og regjeringen svarer med å kutte elavgiften med 1,28 øre. Gundersen tror imidlertid det må kraftigere lut til for at forbrukerne skal merke det på lommeboken.

– Politikerne forsøker å få det til å fremstå som et stort kutt, men ekspertene sier at vanlige forbrukere med et normalt forbruk vil spare drøyt 300 kroner i løpet av et år med dette kuttet. Det er nok ubetydelig for de fleste, sier Gundersen.

Med økt CO2-avgift øker også avgiften på bensin og diesel kraftig. Aareskjold og Gundersen har bestemt seg for at neste bil blir en elbil.

– Bilpolitikk er viktig for oss. Vi håper at de gunstige elbil-subsidiene fortsetter, men vi har lest at politikerne vurderer avgift på noen elbiler, sier Aareskjold.

– Vi kommer nok til å bytte ut bensinbilen i løpet av et år. Da tenker vi både på miljøet og på de gunstige ordningene vi har for elbiler her i landet, sier Gundersen.

I Solberg-regjeringens budsjett får elbiler en dobbeltsmell med høyere avgifter. Gundersen tror det blir interessant å se hva Ap/Sp-regjeringen kommer med i november. Ap ønsker moms på elbiler over 600.000 kroner, mens Sp har sagt at de vil få ned pumpeprisen.

– Senterpartiet har jo gått hardt ut og sagt at de ønsker å redusere avgiftene på drivstoff, så det blir spennende å se hva som kommer i neste runde, sier 35-åringen.

Les mer: Solberg har lagt klima-felle for Vedum

Familiene kan juble

Årlig regner tallknuserne i Sparebank SR-Bank på hva årets budsjett vil få å si for vanlige nordmenn, enten de er pensjonister, småbarnsforeldre eller enslige.

Ifølge Elisabeth Gilje Pedersen, regiondirektør i personalmarkedet, har unge og familier mest å juble for:

En småbarnsfamilie vil få 13.851 kroner mer å rutte med i 2022 sammenliknet med i år.

En høyinntektsfamilie er også blant budsjettvinnerne, og vil få 20.559 kroner mer å rutte med i 2022.

Familien som Nettavisen Økonomi treffer i Sandnes er nok midt i mellom en småbarnsfamilie og en høyinntektsfamilie, anslår Gundersen.

– At familier får mer å rutte med enn i fjor er selvfølgelig positivt, sier 35-åringen.

Blant de største triumfene for barnefamilier i budsjettet et at foreldrefradraget utvides.

Mens du nå får 25.000 kroner i fradrag for barn nummer én og 15.000 kroner i fradrag for barn nummer to, får du 25.000 kroner i fradrag for hvert barn under 12 år i det nye budsjettet. I kroner så utgjør endringen 2.200 kroner for en familie med 2 barn.

Hvem er taperne i årets budsjett? Bensin- og dieselbilister i byen kommer dårlig ut, fastslår Sparebank SR-Banks Pedersen.

– Det er fordi pumpeprisene vil stige ytterligere med høyere CO2-avgift. De utenfor byen får også høy pumpepris, men i 300 norske kommuner får man pendlerfradrag, som kan kompensere for prisstigning ved pumpene, sier Pedersen.

Heller ikke norske strømforbrukere kommer spesielt godt ut. Kuttet i elavgiften utgjør rundt 375 kroner per år for en familie som har et forbruk på 20.000 kilowattimer per år, ifølge Pedersen.

– Til sammenlikning har den månedlige strømprisen økt med 2.000 kroner fra i fjor til i år for en familie, sier eksperten.

Slik vil statsbudsjettet slå ut for deg

Enslig med barn
Samlet bruttoinntekt: 504.704 kroner
Samlet gjeld: 1.200.000 kroner
Bankinnskudd: 40.000 kroner
Aksjefond: 10.000 kroner
Likningsverdi bolig: 600.000 kroner

Mer å rutte med i forhold til 2021: 7.052 kroner

Småbarnsfamilie
Samlet bruttoinntekt: 927.000 kroner
Samlet gjeld: 2.500.000 kroner
Bankinnskudd: 50.000 kroner
Aksjefond: 20.000 kroner
Likningsverdi bolig: 900.000 kroner

Mer å rutte med i forhold til 2021: 13.851 kroner

Høyinntektsfamilie
Samlet bruttoinntekt: 1.689.200 kroner
Samlet gjeld: 3.900.000 kroner
Bankinnskudd: 120.000 kroner
Aksjefond: 90.000 kroner
Likningsverdi bolig: 1.500.000 kroner
Likningsverdi hytte: 2.400.000 kroner

Mer å rutte med i forhold til 2021: 20.559 kroner

Enslig uten barn
Samlet bruttoinntekt: 523.300 kroner
Samlet gjeld: 2.000.000 kroner
Bankinnskudd: 40.000 kroner
Aksjefond: 10.000 kroner
Likningsverdi bolig: 600.000 kroner

Mer å rutte med i forhold til 2021: 4.132 kroner

Pensjonist-ektepar
Samlet bruttoinntekt: 648.900 kroner
Samlet gjeld: 0 kroner
Bankinnskudd: 500.000 kroner
Likningsverdi bolig: 1.500.000 kroner
Likningsverdi hytte: 1.600.000 kroner
Mer å rutte med i forhold til 2021: 17.918 kroner

Enslig pensjonist
Samlet bruttoinntekt: 360.500 kroner
Samlet gjeld: 0 kroner
Bankinnskudd: 250.000 kroner
Likningsverdi bolig: 800.000 kroner

Mer å rutte med i forhold til 2021: 8.916 kroner

Kilde: Sparebank 1 SR-Bank

Kreftsykdommen ga nytt syn på politikk

Mens noen jubler over avgiftskutt på enkelte områder, depper andre over økte skatter og avgifter andre steder.

Etter å ha nylig gjennomgått behandling for kreft, kan ikke Thomas Gundersen si annet enn at han betaler skatt med glede.

– Jeg er opptatt av at alle skal få mulighet til god og lik behandling. Jeg har fått et helt annet syn på offentlige tjenester nå som jeg har fått en slik behandling selv. Håpet er at alle kan få et slikt tilbud dersom de blir syke, og jeg håper at den nye regjeringen styrker de offentlige tjenestene, sier Gundersen.

Rundene med cellegift ble avsluttet, og arkitekten kom seg raskt tilbake på jobb. Gundersen kan forstå hvor vanskelig det kan være for å andre å komme seg ut i arbeid igjen etter behandling. 35-åringens syn på sykepenger, muligheten til å sykemelde seg i perioder og støtte under rehabilitering har endret seg.

– Det var et heftig år, og det har påvirket synet mitt på politikk og hva som er viktig i livet. Jeg har virkelig fått se hva skattepengene går til, og setter pris på det systemet vi har i Norge.