Klepp betaler over en million for å holde folk på sykehuset

Kommunene må betale dagbøter for utskrivingsklare pasienter som de ikke har kapasitet til å ta seg av.