(Nettavisen)

I vår bestemte kjedestyret i Coop Norge at de vil utvide åpningstidene til Coops lavpriskjede Extra på lørdager - fra klokken 21 til klokken 23.

Tillitsvalgte i enkelte samvirkelag reagerer kraftig på bestemmelsen om åpningstidene på lørdager.

– Jeg har forståelse for at konkurransen i dagligvarehandelen er hard, men at ansatte skal presses med arbeidstid til 23 på lørdagen også, har jeg ikke forståelse for. Det må være et reelt behov og en lønnsomhet med å holde åpent etter 21 på lørdagen, ikke bare konkurranse med konkurrentene, skriver Anne Svendsvoll, hovedtillitsvalgt i Coop Sør-Vest, i en epost til Nettavisen.

Harald Kristiansen, kommunikasjonssjef i Coop Norge, sier at bakgrunnen til at Extra anbefaler samvirkelagene å utvide åpningstiden til klokken 23.00 er nettopp av konkurransehensyn.

- Konkurrentene våre har hatt åpent til klokken 23 på lørdager i lang tid. Det er åpenbart et ønske fra kundene når to av våre konkurrenter har åpent så sent, sier Kristiansen.

- Vi må utvide våre åpningstider for å være konkurransedyktige og holde på kundene, og dermed også trygge dagens arbeidsplasser, påpeker han.

Se hele tilsvaret lenger ned i saken.

Les også: Priskrigen i matbutikkene: – Å vinne gir troverdighet

- Negative konsekvenser

Svendsvoll opplyser at ansatte reagerte med skuffelse da de fikk vite om utvidelsen på et informasjonsmøte i mars. Videre påpeker hun at det er er forbundet med økt belastning å jobbe etter klokka 21.

– Den belastningen har vi uansett om det etter loven er adgang til å holde åpent. Fagforbundet Handel og Kontor klarte i de sentrale forhandlingene i fjor å øke helgetillegget betydelig på lørdager etter klokken 18, for å ramme inn søndagen, vår felles fridag. Dessverre har det likevel blitt en utvidelse av åpnings- og arbeidstid, tillegget var altså ikke dyrt nok, sier Svendsvoll.

I Coop Sør-Vest er ansatte oppgitt over måten bestemmelsen om utvidelsen av åpningstidene skjer på. Svendsvoll hevder at tillitsvalgte i hennes samvirkelag selv måtte be om drøfting av saken, før de fikk et møte med ledelsen.

Les også: Forventer massedød blant bedrifter: - En liten bombe

HK-nytt, som omtalte saken først, skriver at møtet skal ha endt med en uenighetsprotokoll, hvor de tillitsvalgte også hevder at arbeidsgiveren har brutt drøftingsplikten, og dermed også hovedavtalen.

Overfor Nettavisen begrunner Svendsvoll bruddet følgende:

- Drøftinger skal foregå før beslutning tas, ifølge hovedavtalen. Der står det «finner bedriftsledelsen ikke å kunne ta hensyn til de tillitsvalgtes anførsler, skal den grunngi sitt syn».

I paragraf 4.5.2 Drøftinger i Hovedavtalen LO-Virke, som hun refererer til, står det blant annet følgende:

«Bedriftens ledelse skal så tidlig som mulig drøfte med de tillitsvalgte (arbeidsutvalget):

- Sysselsettingsspørsmål, herunder planer om utvidelse og innskrenkninger.
- Fusjon, fisjon, hel eller delvis nedleggelse eller rettslig omorganisering av virksomhet.

De tillitsvalgte skal informeres om årsaken og de juridiske, økonomiske og arbeidsmessige konsekvenser det antas å innebære for arbeidstakerne. Bedriftens ledelse skal sørge for møte mellom de tillitsvalgte og de nye eierne om overdragelse og om tariffavtalen fortsatt skal gjelde
».

Videre heter det i paragrafen at slike drøftelser skal holdes så tidlig som mulig og minst én gang i måneden hvis det ikke er enighet om noe annet, og også når de tillitsvalgte ber om det.

Les også: Kiwi-eier utlyste stilling for å «snoke»på Rema 1000 og Coop: – Vi har ikke gjort noe ulovlig

Nødvendig nattarbeid?

Til HK-nytt stiller Svendsvoll spørsmål ved om det utvidelsen kan karakteriseres som nødvendig nattarbeid. I arbeidsmiljøloven defineres nemlig nattarbeid som arbeid mellom klokken 21.00 og 06.00, og er ikke tillatt med mindre arbeidets art gjør det nødvendig.

Arbeidstilsynet skriver imidlertid at «utgangspunktet for vurderingen er om nattarbeid er nødvendig av produksjonsmessige grunner eller for å dekke samfunnets eller allmennhetens behov».

Nina Hammer Thysse, hovedtillitsvalgt i Coop Gjesdal, sier til HK-Nytt at hun forstår at Extra vil utvide åpningstidene på Ålgård.

– Hos oss er konkurransen knallhard, så det var dessverre nødvendig, viste en analyse av handlevanene. Men at det skal innføres lengre åpningstid ved samtlige butikker i landet, synes jeg er hårreisende. Særlig med de mange Extra-butikkene som ligger omtrent for seg selv, uten konkurranse. Det blir ikke lønnsomt, og det er en belastning for de ansatte, sier Thysse.

Les også: Coop gjør endringer etter Nettavisen-avsløringer

Slik organiseres Coop i Norge:

  • Coop i Norge er eid av cirka 1,9 millioner medlemmer som er med i ulike samvirkelag
  • Totalt 66 samvirkelag ved utgangen av 2020
  • Samvirkelagene er egne, selvstendige juridiske enheter (samvirkeforetak), og er eid og styrt av medeierne lokalt/regionalt
  • Hvert samvirkelag er organisert med et årsmøte, et styre og en daglig leder/administrerende direktør
  • Samvirkelagene eier Coop Norge SA
  • Coop Norge SA er fellesorganisasjonen for samvirkelagene i Coop, som blant annet står for logistikk, vareinnkjøp og markedsføring. De skal også ivareta fellesoppgaver for å trygge og skape verdier, og gjennom dette bidra til at samvirkelagene drives effektivt og profesjonelt til det beste for medeierne
  • Coop Norge SA har også en rekke datterselskap som jobber med logistikk, transport og produksjon for å forsyne samvirkelagene og butikkene. For eksempel Coop Norge Industri AS, Norsk Butikkdrift AS (tidligere Ica Norge AS), Coop Norge Kaffe AS og Coop Norge Eiendom.
  • Det er valgte representanter fra ulike samvirkelag og valgte representanter for de ansatte som sitter i styret i Coop Norge SA. Styret bestemmer hvem som er konsernsjef i Coop Norge SA, som i dag er Geir Inge Stokke.

- Beinhard konkurranse

Kristiansen i Coop Norge sier at dagligvarekundene ikke er spesielt lojale. Coop mener de risikerer at kundene som vil handle sent lørdag kveld, også fortsetter å handle hos Extras konkurrenter om Extra ikke følger etter konkurrentenes åpningstider.

- Vi ser helt klart at der hvor vi har fulgt konkurrentene på åpningstid, har vi fått økt kundetrafikk, sier han.

I dag har rundt 200 Extra-butikker utvidet åpningstidene på lørdager. Flere av disse hadde utvidet åpningstid før det ble en del av kjedekonseptet, for å kunne være konkurransedyktige mot de andre dagligvarekjedene.

Les også: Har vært 15 år i markedet - nå forventer Extra omsetningsrekord

- Vi skulle gjerne beholdt de gamle åpningstidene, men konkurransen om kundene er så beinhard i vår bransje, at for å sikre vår omsetning og dagens arbeidsplasser må vi tilpasse oss en ny tid.

Mener grepet gir fleksibilitet

Dagligvareekspert og NHH-professor Øystein Foros er usikker på omsetningseffekten av en utvidet åpningstid fra Coops side.

– De får nok ikke helt den store omsetningen av å utvide åpningstiden fra klokken 21 til 23, men der hvor Extra-butikker konkurrerer direkte mot en Rema- eller Kiwi-butikk, vil det være viktig å matche dem på åpningstider, sier Foros til Nettavisen.

Rema og Kiwi har allerede åpent til klokken 23 på lørdager.

– Folk tenker ikke så mye, men hvis man vet at Rema «alltid» har åpent, så drar man dit, sier han.

Derfor mener Foros det er riktig av Coop å utvide åpningstidene til Extra-butikkene hvor det er konkurranse rett i nærheten.

– Det er konkurransen som «tvinger» dem. De vil ikke la konkurrentene vinne på åpningstidene. Selv om jeg tror det hadde vært mer lønnsomt om alle stengte klokken 21 i stedet for 23, sier Foros.

NHH-professor Tor Wallin Andreassen mener, i likhet med kollega Foros, at det er smart av Coop å ha like åpningstider som konkurrentene.

– Det er naturlig å matche Kiwi og Rema. Hvis ikke gjør Extra det vanskeligere for seg selv, sier han til Nettavisen.

Han påpeker at utvidet åpningstid kan være positivt for enkelte kundegrupper.

– Det øker fleksibiliteten til for eksempel barnefamilier som gjerne er presset på tid. Når de kan handle på kveldstid, gir det en vesentlig avhjelpning i hverdagen, sier han.

Samtidig mener NHH-professoren at det er viktig å ha en god prosess med fagforeningen.

– De må forstå at det er til gode for arbeidsgiveren, men det er samtidig viktig å finne løsninger som gjør det levelig for ansatte - spesielt de som har barn, sier han.

Andreassen trekker dessuten fram at det finnes teknologi i dag som gjør det mulig å holde åpent hele døgnet - uten bemanning. Det finnes allerede flere ubemannede Extra-butikker, noe Nettavisen har skrevet om tidligere.

- Opp til samvirkelagene

De nye åpningstidene er vedtatt som kjedekrav av kjedestyret, som består av administrerende direktører fra de 11 største samvirkelagene. Kristiansen påpeker imidlertid at det er mulighet for å søke om lokal dispensasjon.

– Det er opp til samvirkelagene om det er fornuftig å utvide åpningstiden der de driver butikk eller ikke. Men de som ikke ønsker det, må søke dispensasjon, sier han.

– Hva skal til for at samvirkelagene får dispensasjon, om de ikke vil utvide åpningstidene?

– At det ikke er lokalt grunnlag for å utvide åpningstiden av konkurransehensyn, eller at det ikke er praktisk mulig ved at butikken for eksempel ligger i et senter.

– Det koster penger å utvide åpningstiden, slik at vi gjør ikke dette hvis vi ikke mener det er grunnlag for det, påpeker Kristiansen.

Kristiansen avviser at Coop ikke har fulgt «spillereglene».

– Samvirkelagene eier butikkene og har personalansvaret. Derfor er det ledelsen i hvert enkelt samvirkelag som skal gjennomføre drøftelsesmøter med de tillitsvalgte. Det skal de også ha gjort i denne saken, sier han.

Kristiansen sier at han ikke kan svare for hva som er gjort og ikke gjort i hvert enkelt samvirkelag, for eksempel Sør-Vest.

Les også: Ekspert: – Åpenhet om konkurrentens priser kan gi dyrere matvarer