Time-rådmannen vil utsetja symjehall og gågate

Av

Nå er han førebudd på politisk diskusjon den neste månaden.