Etter to tøffe år peker pila oppover

Av

Malm Orstad har vært en hardt prøvet industribedrift de siste par årene. Nytt marked og lean driftsstrategi har gitt resultater.