Okse på rømmen ble avlivet

Oksen hadde forvillet seg inn sammen med hester på Salte.