Øksnevad vgs har fått ny rektor

Eiliv Fougner Jansen (56) tek over som rektor ved Øksnevad vidaregåande skole etter Rune Haaland (64).