Trafikkulykke på Øksnevad

Av

En person til sykehus etter møteulykke på fylkesveg 44.