Olav (27) frå Bryne er ein av landets yngste leiarar i eit nasjonalt idrettsforbund

Olav Skrudland (27) frå Bryne er ny leiar i Norges Biljardforbund.