Oljeprisen er på det lågaste nivået på 18 år. Det skapar usikre tider for bransjen på Jæren

Låg oljepris og moglege produksjonskutt i Nordsjøen vil gjere situasjonen vanskeleg for bedrifter i oljenæringa på Jæren.