Fleirtal for å kutta seks stillingar ved bu- og velferdssenter i Hå

Smart omorganisering eller unødvendig sentralisering? Politikarane er delte i synet på kutt ved Olsvoll bu- og velferdssenter på Ogna.