Kutt i Hå: – Dei snakkar kun om årsverk og ikkje kor mange bebuarar dette angår

Skal eldre flyttast frå heimane sine på grunn av kutt i stillingar? Det lurer bebuarar på Olsvoll og deira pårørande på.