Nesten 1300 meldingar om vald, utagering og trugslar mot kommunetilsette

Kommunalt tilsette blir sjukmelde, som følgje av vald og utagering som dei blir usette for gjennom arbeidet sitt.