Time har trekt seg frå samarbeid, no ser Klepp mot Sandnes og Sola

Klepp kommune vil no undersøkja om dei kan samarbeida med Sola og/eller Sandnes for å få til ei forsterka avdeling for demente med åtferdsvanskar som bur på institusjon.