Norwegian Lobster Farm heter selskapet som nå ønsker å etablere seg på Kalberg. Det er likevel under forutsetningen om at planene om utbygging av datasenter blir en realitet. Her ønsker firmaet å benytte seg av overskuddsvarmen som oppstår fra datasenterne til å varme opp vannet som hummeren befinner seg i.

– Vi har over lengre tid vært på utkikk etter et sted hvor vi kan etablere et produksjonsanlegg, sier styreleder i firmaet, Alf Reime.

Deres tidligere anlegg på Kvitsøy brant for flere år siden ned. Etter å ha fått bygd en såkalt industriell pilot på Rennesøy, er neste steg å sette opp et anlegg for kommersiell drift. Dette ønsker de altså å ha på Kalberg etter å ha fått positive signaler fra både Green Mountain og Lyse som jobber for at dette skal bli en realitet.

– Med tanke på logistikk så er Jæren, med nærhet til flyplass veldig bra.

Det er likevel ikke hovedgrunnen til at de ønsker seg til Kalberg. I et brev til Time-ordfører Andreas Vollsund, signert av styreleder Alf Reime og daglig leder Asbjørn Drengstig, skriver de om en symbiose mellom aktørene.

«Da den ideelle temperatur for å oppdrette hummer er 20 grader, har vi den siste tiden diskutert en del med Lyse og Green Mountain omkring bruk av overskudds-varmen fra datasentre til å varme opp vann til hummerproduksjonen. Å sikre gode vekstforhold for hummeren året rundt er viktig, men også svært energikrevende. Dette medfører at tilgang på overskuddsvarme er essensielt», står det i brevet.

I diskusjon med nevnte aktører, skriver Reime videre at Green Mountain og/eller Lyse ønsker å hente kaldt vann fra Gandsfjorden til Kalberg.

«Dette vil bli brukt til kjøling av datasenteret, og vil etterpå ha en optimal temperatur for oss til oppdrett av hummer. At slam fra hummerproduksjonen også kan benyttes som råvare inn til et biogassanlegg, synes vi gjør prosjektet enda mer inspirerende», skriver han videre i brevet.

Norwegian Lobster Farm planlegger å etablere et fullskala produksjonsanlegg i løpet av de neste tre årene. Et slikt anlegg vil ifølge bedriften selv kunne produsere 1000 tonn porsjonshummer årlig.

«Produktet har som sagt vært testet ut mot restaurantmarkedet med suksess. Vi anslår at et slikt produksjonsanlegg vil kunne skape 40-50 fulltids arbeidsplasser», står det i brevet til Time-ordføreren.

Arealet de krever vil være på rundt tyve mål, og er altså helt avhengig av at datasenterne blir en realitet. Det mener Reime er en sjanse som Time og Kalberg ikke kan la gå fra seg.

– Det er helt katastrofe hvis vi ikke griper sjansen til å skape så mange arbeidsplasser, for vi kommer til å trenge det.