– Ønskjer ikkje at eit parkeringsanlegg er det første ein møter i Klepps nye storstove

Rådmannen i Klepp vil ikkje at ein parkeringskjellar skal leggjast inn som eit vilkår i arkitektkonkurransen for bygget som skal romma både kyrkje og rådhus.