Opnar for besøk på sjukeheimane att

Klepp kommune opnar måndag for litt besøk i institusjonane sine. Også i Time og Hå er det opna for besøk.