Det varsler tilsynet i en pressemelding søndag formiddag.

Lise Petterson, regiondirektør i Mattilsynets region sør og vest, kaller opphevingen en milepæl.

– Dette er en svært alvorlig smittsom virussykdom hos tamme og ville fugler. Det er den mest tapsbringende og alvorlige smittsomme sykdommen i fjørfeproduksjonen på verdensbasis.

Sammen med næringen har Mattilsynet klart å forhindre at sykdommen har spredt seg.

I pressemeldingen skryter tilsynet av alle som har tamme fugler i området, både produsentene, næringen og de som har høner i hagen – samt innsatsen til de privatpraktiserende veterinærene.

Fremdeles tiltak mot fugleinfluensa

Tiltakene ble innført i september etter påvisning av Newcastlesyke i en verpehønsbesetning i Klepp kommune.

Mattilsynet har gjennomført alle nødvendige tilsyn og prøvetaking i sonen, og det har ikke blitt gjort nye påvisninger.

Trass i opphevingen vil det fortsatt være tiltak mot fugleinfluensa i samme område, påpeker Lise Petterson.

– Dette innebærer dessverre få endringer siden det fortsatt er soner med nesten de samme restriksjonene etter påvisning av høypatogen fugleinfluensa i et anlegg i samme område.

Mattilsynet har opprettet en vernesone (3 km) og en overvåkingssone (10 km) rundt anlegget der det ble påvist fugleinfluensa 21. oktober.

– Restriksjonene i fugleinfluensasonene skal hindre smitte, og gjelder enten du har tre høner i hagen, driver med konkurranseflygning for duer eller dersom du driver et kommersielt fjørfehold, sier Patterson.

Ikke i mål

Situasjonen er fremdeles alvorlig for alle som har dyrehold med fugl i Rogaland. Mattilsynet minner om at vi ennå ikke er i mål.

Godt smittevern er fortsatt viktig. Den aller viktigste jobben for å hindre smitte til dine fugler, er ifølge Mattilsynet å tenke forebygging og smittevern i alt du gjør. De fleste sykdommer smitter før du ser symptomer på sykdom.

Mattilsynet kan tidligst oppheve vernesonen mot fugleinfluensa 12. november og overvåkingssonen 22. november.

– Dette forutsetter at alle som har fugler i sonene følger alle forbud og restriksjoner, at det ikke kommer nye utbrudd og at Mattilsynet får gjennomført alle nødvendige tilsyn og prøvetakinger, forklarer Inge Erlend Næsset, direktør for regelverk og kontroll i Mattilsynet.