Etter at det ble oppdaget to tilfeller med fugleinfluensa i fjørfeholdet på to gårder i Klepp, opprettet Mattilsynet en risikosone og observasjonssone på henholdsvis tre og ti kilometer fra gårdene.

Onsdag skriver Mattilsynet i en pressemelding at risikosonen på tre kilometer tidligst kan oppheves 15. desember. Dette skjer bare dersom:

  • Alle restriksjoner og smittevernregler i sonen overholdes
  • Mattilsynet gjennomfører inspeksjoner og andre kontrolltiltak slik ESA/EU har bestemt
  • Ingen nye tilfeller av smitte i fjørfehold i sonen

Observasjonssonen kan tidligst oppheves 24. desember, skriver Mattilsynet i samme pressemelding.