Lærarar slaktar forslag om å slå saman skular

Administrasjonen i Klepp kommune anbefaler at Bore skule og Bore ungdomsskule får felles rektor og administrasjon. Det forstår dei tilsette lite av.