Barnehage-foreldre rasar mot kommunen: – Er ikkje det betre at ungane føler seg trygge enn at me set ein prislapp på dei?

Urhei barnehage på Nærbø kan verta lagd ned neste sommar. Det forstår foreldra lite av.